ŻOŁNIERZE WESPRĄ MEDYKÓW

W Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia odbyło się szkolenie żołnierzy, wyznaczonych do zdobycia zdolności do wsparcia medycznego działań w związku z występowaniem stanu epidemii zachorowań COVID-19. Szkolenie przeprowadzili ratownicy medyczni  z  CSAiU, którzy biorą udział w walce z epidemią od samego początku jej występowania na terenie Polski. 

Przeszkolenie przeszli żołnierze w 3 grupach szkoleniowych. I grupa to żołnierze zawodowi posiadający wykształcenie medyczne (pielęgniarka, pielęgniarz, ratownik medyczny), II grupa to żołnierze bez wykształcenia medycznego ale posiadających tytuł ratownika. Najbardziej liczna była III grupa żołnierzy bez wykształcenia medycznego. Łącznie  w szkoleniu udział wzięło 100 żołnierzy. Dodatkowo wszyscy przeszkoleni realizują dodatkowe szkolenie metodą e-learningu, przy wsparciu Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. 

Szkolenie praktyczne obejmowało między innymi;

-podstawowe informacje dotyczące SARS CoV oraz COVID-19, zasad higieny i separacji środowiska pracy,

- posługiwanie się indywidualnymi środkami ochrony osobistej,

- pobieranie materiału biologicznego do badań w kierunku zakażenia wirusem,

- udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej w środowisku niebezpiecznym.

Przeszkoleni żołnierze są przygotowani do wsparcia medycznego wojsk oraz organów administracji publicznej, w związku z występowaniem stanu epidemii zachorowań COVID-19.

36370277
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2020 TV Toruń