TORUŃ NA CZAS ŻAŁOBY

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza do dnia Jego pogrzebu Toruń przybierze żałobną oprawę.

Zgodnie z poleceniem Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego od wtorku 15 stycznia do dnia pogrzebu flagi miejskie na masztach zostały opuszczone do połowy, a flagi na drzewcach na ulicach i budynkach oraz w pojazdach komunikacji miejskiej opatrzone żałobnym kirem. 

Napisy i symbole będące wyrazem solidarności z Gdańskiem wyświetlane będą od zmierzchu na elewacjach Areny Toruń i CKK Jordanki. W dniu pogrzebu Pawła Adamowicza wygaszone zostaną iluminacje wolnostojące na terenie Zespołu Staromiejskiego i na choince w alei Solidarności.

Prezydent zobowiązał też miejskie jednostki i instytucje do odwołania planowanych na ten czas w Toruniu imprez o charakterze rozrywkowym, które pozostają w sprzeczności z powagą sytuacji. Apeluje również o to samo do zewnętrznych organizatorów wydarzeń.

30343641
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2019 TV Toruń