ZGŁOŚ DZIELNICOWEGO

W kwietniu tego roku Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ogłosiła konkurs pn. „Przyjazny Dzielnicowy”. Jego celem jest wyróżnienie dzielnicowych, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w rozwiązanie sprawy, którą się zajęli, co skutkowało pomocą i rozwiązaniem problemu. Chodzi o szczególne, ponadprzeciętne podejście funkcjonariusza do sprawy.

Policji zależy na wsparciu i docenieniu dzielnicowych wyróżniających się szczególną empatią i zaangażowanych w pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych.

Zgłoszenia do konkursu może dokonać osoba, instytucja lub organizacja i powinno ono dotyczyć indywidualnego dzielnicowego obecnie pełniącego służbę w jednostce Policji zlokalizowanej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dzielnicowych można zgłaszać:

·        drogą elektroniczną przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.gov.pl.

·        listownie na adres: Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 7,  85-090 Bydgoszcz.

Zgłoszenie powinno zawierać:

·        imię i nazwisko dzielnicowego,

·        jednostka, w której służy zgłaszany dzielnicowy (nazwa i miejscowość),

·        imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia,

·        opis zdarzenia, problemu, działalności dzielnicowego na rzecz zgłaszającego lub społeczności lokalnej.

Zgłoszenia dzielnicowych do konkursu można przesyłać do 1 lipca 2017 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu  07.07.2017 roku na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji.

21735515
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2017 TV Toruń