PREZYDENCI O DROGACH I KOLEI

Konwent Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego obradował 23 października 2017 r. w Bydgoszczy. Tematem były m.in. najważniejsze inwestycje drogowe i kolejowe w regionie. Nasze miasto reprezentował prezydent Torunia Michał Zaleski.

Debaty prezydentów największych miast województwa odbywają się cyklicznie już od kilku lat. Raz na kwartał prezydenci: Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia, Grudziądza i Włocławka omawiają istotne, wspólne dla samorządów zagadnienia oraz różnorodne problemy, m.in. sprawy oświatowe, dotyczące sportu bądź społeczne, gospodarcze, promocji regionu i ochrony środowiska. Spotkania te kończą się przyjęciem wspólnego stanowiska w określonej kwestii.

Tym razem tematykę obrad poświęcono rządowym inwestycjom drogowym i kolejowym w województwie kujawsko-pomorskim. Prezydenci miast naszego regiony zapoznali się także ze stanem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego i przyjęli stanowisko w sprawie aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). 

W stanowisku czytamy m.in.: Jednym z największych ograniczeń rozwoju reprezentowanych przez nas ośrodków miejskich jest stan dróg krajowych, w szczególności drogi krajowej nr 10, która tylko w małym fragmencie ma status drogi ekspresowej. Aktualizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), w której nie określono dat realizacji budowy, powoduje, że obecny stan może pozostać na długie lata.

Już z prostej, graficznej analizy drogowej mapy Polski wynika istotne, centralne znaczenie drogi nr 10 na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jako część Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, opisywana droga razem z drogą ekspresową S-5 obsługują strategiczne połączenia północ-południe oraz wschód-zachód.

Wobec tego apelujemy wspólnie do przedstawicieli kompetentnych w tej sprawie władz rządowych o kolejną aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych, w której uwzględniona zostanie budowa drogi ekspresowej S-10, w szczególności odcinka Bydgoszcz-Toruń z węzłami drogowymi: Toruń Południe (Czerniewice) oraz Toruń Kluczyki (Podgórz)”.

23977476
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2017 TV Toruń