WYSTAWA W ARCHIWUM

Archiwum Państwowe w Toruniu zaprasza na wystawę archiwalną „My Burmistrz i Rada Miasta Torunia. List jako forma kontaktów politycznych, gospodarczych i społecznych”.

Toruń od zarania swych dziejów pretendował do rangi ośrodka o ponadlokalnym znaczeniu. Miało to ogromny wpływ na jego dzieje. Dzięki członkostwu w Hanzie stał się jednym z najważniejszych miast państwa Zakonu Krzyżackiego, a potem Rzeczpospolitej. Ta wyjątkowa pozycja i czynny udział w polityce międzynarodowej doprowadziła do licznych kontaktów m.in. z miastami hanzeatyckimi czy z najważniejszymi przedstawicielami ówczesnej Europy. W okresie nowożytnym miasto prowadziło ożywioną korespondencję z władcami Polski. Stało się także miejscem docelowym wędrówek różnych warstw ludności np. duchownych i rzemieślników. Jak wyglądała komunikacja z tymi instytucjami i osobami? Jaki był zasięg tych kontaktów? Jakie były ich jasne i ciemne strony? Co doprowadziło do ekskomuniki m.in. Torunia? Co Toruń miał wspólnego z Londynem? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać na wystawie „My Burmistrz i Rada Miasta Torunia. List jako forma kontaktów politycznych, gospodarczych i społecznych” prezentowanej w Archiwum w dniach 26 kwietnia - 11 maja 2019 r. w godzinach od 8.00 do 15.00. Wstęp wolny!

31295819
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2019 TV Toruń