BOHATERON DLA FUNDACJI

Toruńska Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej ze srebrnym laurem i nagrodą publiczności w ogólnopolskim konkursie BohaterON – włącz historię!

Nagroda BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich została ustanowiona przez Fundację Rosa i Fundację Sensoria – organizatorów ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! Wyróżnieniem nagradzane są osoby i instytucje przyczyniające się do popularyzacji wiedzy o historii Polski z lat 1918–89 oraz edukacji historyczno-patriotycznej.

W tym roku wyróżniono 22 osoby, firmy, instytucje i organizacje spośród prawie 200 zgłoszonych kandydatów w 7 kategoriach: dziennikarz, firma, instytucja, nauczyciel, organizacja non-profit, osoba publiczna i pasjonat. Laureatów Złotych, Srebrnych i Brązowych BohaterONów wskazała Kapituła Nagrody złożona z przedstawicieli polskiego rządu, środowisk kombatanckich, historyków i ambasadorów kampanii BohaterON – włącz historię! W głosowaniu internetowym przyznano też Złotego BohaterONa Publiczności.

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej od lat gromadzi materiały z dziejów Armii Krajowej i wojskowej służby kobiet, wydaje publikacje na ten temat oraz organizuje szereg konferencji, konkursów i imprez popularnonaukowych promujących wiedzę o swojej patronce i historii II wojny światowej. Do nagrody została zgłoszona w kategorii "organizacja non-profit" przez Gminę Miasta Toruń na wniosek zastępcy prezydenta Torunia Zbigniewa Fiderewicza. I udało się! Toruńska fundacja otrzymała Srebrnego BohaterONa i Złotego BohaterONa Publiczności w głosowaniu internetowym. Złotym BohaterONem w tej kategorii wyróżniono Fundację Willa Jasny Dom, a Brązowym - Fundację PZU.

Nagroda BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich stanowi część IV edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!, w ramach której od 1 sierpnia do 2 października każdy mógł wysłać kartkę lub list z życzeniami dla uczestników walk o stolicę, a szkoły z całej Polski brały udział w skierowanym do nich przedsięwzięciu edukacyjnym.

Gala rozdania wyróżnień odbyła się 17 października 2019 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: powstańcy warszawscy, członkowie Kapituły Nagrody i Komitetu Honorowego projektu, przedstawiciele partnerów, polskiego rządu, dyplomacji, samorządów, wojska, policji, a także reprezentacji polskich spółek i mediów.

32933092
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2019 TV Toruń