WYRÓŻNIONE MPO

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu zostało wyróżnione Brylantowym listem gratulacyjnym za unowocześnianie polskiego systemu gospodarki odpadami oraz za wieloletni wkład w działalność branżowego stowarzyszenia - Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Prezes MPO Piotr Rozwadowski otrzymał odznakę honorową Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odznakę przyznaje Minister Środowiska za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony środowiska, a zasady jej przyznawania określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn.14.10.2003 r.

Wyróżnienia zostały wręczone podczas obchodów 25-lecia Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Forum zrzesza ponad 260 członków, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami. Toruńskie MPO było jednym z założycieli KFDZOM.

21735522
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2017 TV Toruń