Informacje: *** Telewizja Kablowa Toruń przypomina, że 3 czerwca nastąpi wyłączenie telewizji analogowej. To ostatnie chwile, by podpisać umowę na odbiór telewizji cyfrowej. Zapraszamy do Biura Obsługi Abonenta przy ul. B. Głowackiego 2 ***  

GDZIE GŁOSUJESZ?

Ważna informacja dla wszystkich, którzy w najbliższą niedzielę 26 maja 2019 r. wybierają się na wybory do Parlamentu Europejskiego. Część mieszkańców Torunia będzie głosować w innych lokalach wyborczych niż w ostatnich wyborach w 2018 r.

Celem ułatwienia mieszkańcom uzyskania informacji gdzie mogą oddać swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozplakatowano na terenie Torunia obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2019 r, w którym każdy mieszkaniec Torunia może sprawdzić w jakim okręgu i obwodzie mieszka i w jakim lokalu wyborczym może głosować w dniu 26 maja 2019 r.

Powyższe obwieszczenie opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

Zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych:

1) obwodowa komisja wyborcza nr 40 dotychczas miała swoją siedzibę w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. Mickiewicza 9 – lokal wyborczy na wniosek mieszkańców został urządzony w innym miejscu – w najbliższych wyborach mieszkańcy obwodu nr 40 mogą głosować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Mickiewicza 10/16 (lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych);

2) w ubiegłorocznych wyborach siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 74 znajdowała się w Toruńskim Towarzystwie  Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ul. Watzenrodego 17 – obecnie będzie się mieścić w Przedszkolu Miejskim nr 18 przy ul. Grasera 3; (lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych);

3) siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 76 dotychczas mieściła się w pomieszczeniach Poczty Polskiej sp. z o.o. przy ul. Polnej 15 – obecnie mieszkańcy obwodu nr 76 mogą głosować w Starostwie Powiatowym przy ul. Towarowej 4-6;

4) siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 95, która dotychczas znajdowała się w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Rydygiera 12 – obecnie będzie się mieścić w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Rydygiera 12a;  

5) obwodowa komisja wyborcza nr 104 dotychczas miała swoją siedzibę w Żłobku nr 2 przy ul. Piskorskiej 9 – w nadchodzących wyborach mieszkańcy obwodu nr 104 będą mogli głosować w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2 (lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych).

31523005
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2019 TV Toruń