144 MILIONY DLA SZPITALI

Zakupy aparatury leczniczej i diagnostycznej, urządzeń i środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej dla personelu szpitali w całym regionie oraz potrzebnych służbie zdrowia w obecnej sytuacji rozwiązań teleinformatycznych, a także finansowanie testów w kierunku koronawirusa – taki jest zakres przygotowywanych do szybkiej realizacji dwóch marszałkowskich projektów, które zostaną sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ich łączna wartość to 144 miliony złotych.

Partnerami projektów są placówki, do których adresowane są projekty: wszystkie szpitale powiatowe w regionie, szpitale prowadzone przez samorząd województwa i Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy oraz lecznice uniwersyteckie.

Zakres wsparcia został przygotowany po konsultacjach z placówkami. Wśród planowanych zakupów: m.in. 120 respiratorów, 12 ambulansów, aparatura do pozaustrojowego natleniania krwi, kardiomonitory, defibrylatory, aparaty RTG i USG, a także dedykowane systemy informatyczne. Zakupione zostaną m.in. system do pracy zdalnej dla lekarzy radiologów,  umożliwiające ocenę i opis materiału diagnostycznego poza szpitalem. Inne rozwiązanie teleinformatyczne pozwoli na zdalną komunikację głosową pacjentów z personelem pielęgniarskim. To narzędzie, wykorzystujące m.in. telefony komórkowe pacjentów i szpitalne wi-fi, Urząd Marszałkowski chce wdrożyć w pierwszej kolejności w Szpitalu Zakaźnym i Centrum Pulmonologii.

36371496
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2020 TV Toruń