ORIENT EXPRESS O LITERATURZE

Kolejny przystanek „Orient Expressu” w środę 24 maja będzie poświęcony literaturze. Gośćmi 5. z cyklu spotkań organizowanych przez Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra” przy Wydziale Filologicznym UMK będą dr Magdalena Kubarek arabistka z UMK oraz tatarski poeta Musa Czachorowski.

Dr Magdalena Kubarek opowie o „Literaturach znanych i nieznanych – współczesnej prozie arabskiej”. Pojęcie literatury arabskiej może być dwojako definiowane: jako literatura w języku arabskim oraz jako literatura tworzona przez autorów pochodzących ze świata arabskiego, którzy uważają się za Arabów. W tym drugim przypadku za literaturę arabską uznaje się także tę tworzoną w języku francuskim, angielskim, niemieckim, hebrajskim i innych językach, włączając w ten sposób do dorobku literackiego świata arabskiego twórczość pisarzy Maghrebu, Izraela i emigrantów. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną: sylwetki twórców, podejmowana przez nich tematyka stanowiąca odzwierciedlenie problemów, z jakimi boryka się świat arabski oraz przyjęte przez nich strategie artystycznej ekspresji. Końcowa część refleksji poświęcona będzie przekładom literatury arabskiej na język polskiej oraz ich recepcji w Polsce.

Drugą część literackiego „Orient Expressu” uświetni wieczór autorski tatarskiego poety, dziennikarza, tłumacza i wydawcy Musy Czachorowskiego pt. „Między stepem a wierszem”.

Magdalena Kubarek – doktor nauk humanistycznych, arabistka, tłumaczka literatury, adiunkt w Pracowni Języka i Kultury Arabskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz lektor Szkoły Języków Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego; członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego i Union Européenne des Arabisants et Islamisants Prowadzi badania w zakresie współczesnej literatury arabskiej. Ważniejsze publikacje: Miraże i oazy. Su’ad as-Sabah i inne poetki arabskie (2006), W kręgu kultury islamu. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych (2007), Motyw śmierci w twórczości współczesnych poetek arabskich (2009) oraz monograficzne prace zbiorowe: Orient w literaturze. Literatura w Oriencie. Spotkania (2014), Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością (2015), Traditional Orient. Modern Orient. Literary Studies (2015). Przekłady: Abd ar-Rahman Munif, Miasta soli (2010), Khalil Gibran, Połamane skrzydła (2012).

Musa Czachorowski, tatarski twórca; autor dwunastu zbiorów poetyckich oraz licznych publikacji związanych z tematyką tatarską i muzułmańską. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, rzecznikiem prasowym Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, przedstawicielem MZR w RP na Dolny Śląsk, a także redaktorem naczelnym kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktorem prowadzącym „Rocznika Tatarów Polskich”, redaktorem polskiej edycji czasopisma Tatarów litewskich „Lietuvos totoriai”, wreszcie – założycielem i redaktorem naczelnym Inicjatywy Wydawniczej Çaxarxan Xucalıq.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17:00 w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu (Wały gen. Sikorskiego 13). Wstęp jest wolny.

Przypominamy, że „Orient Express” to nazwa cyklu otwartych spotkań organizowanych przez Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra” przy Wydziale Filologicznym UMK. Celem „podróży” jest poznanie i lepsze zrozumienie kultury arabsko-muzułmańskiej wśród Polaków. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem naukowym Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UMK oraz Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, a także patronatem honorowym prorektora UMK ds. studenckich i polityki kadrowej UMK, prof. dra hab. Andrzeja Sokali; marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, Piotra Całbeckiego; prezydenta Torunia Michała Zaleskiego oraz Stowarzyszenia Vox Humana.

 

21735579
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2017 TV Toruń