BAJ W SIECI

Czas kwarantanny spowodował przeniesienie działalności instytucji teatralnych do Internetu.  Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu kontynuuje podjęte przez siebie przedsięwzięcia w tej kwestii.

Regularnie na „Bajowym” profilu Facebookowym znaleźć można zarejestrowane przez aktorów filmy zawierające krótkie etiudy, czytania tekstów literackich, materiały o charakterze warsztatowym i interaktywnym, a także nagranie znanej z kanału „Spotkania TV” redaktor Waleriany, która oprowadza widzów po  Magazynie Lalek.

Wszystkie wyżej wymienione aktywności będą, rzecz jasna, prowadzone dalej. Tymczasem w okresie Świąt Wielkiej Nocy na bajowym kanale YouTube udostępniony zostanie spektakl Bleee… w reżyserii Laury Słabińskiej. Oglądać go będzie można od 11 kwietnia od godz. 12:00 do 13 kwietnia do godz. 18:00.

Poczynania Baja Pomorskiego nieustannie śledzić można pod niżej wymienionymi adresami:

https://www.facebook.com/bajpomorski/

https://www.instagram.com/teatrbajpomorski/

https://www.youtube.com/user/bajpomorski

https://twitter.com/BajTeatr

36370213
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2020 TV Toruń