Informacje: *** W niedzielę 23 września o godz. 17.00 Telewizja Toruń przeprowadzi bezpośrednią transmisję z meczu Polskiej Hokej Ligi: KH Energa Toruń - Unia Oświęcim ***

SESJA SEJMIKU

Poniedziałkową (24 września) sesję Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapoczątkuje uroczystość wręczenia wyróżnień samorządu województwa. Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzyma wieloletni radny województwa kujawsko-pomorskiego Stanisław Pawlak, wręczone zostaną także medale „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” płk. Dariuszowi Żuchowskiemu, zastępcy szefa Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie, Marcie Kowaliszyn, prezes zarządu Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, dr. inż. Januszowi Granatowiczowi oraz kapitanowi Czesławowi Błockiemu.

Jednym z głównych tematów XLIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbędzie się w poniedziałek 24 września  będzie przedstawienie sprawozdania z realizacji w 2017 roku „Kujawsko-pomorskiego programu na rzecz ekonomii społecznej do roku 2020”.

Marszałek województwa Piotr Całbecki zapozna radnych z informacją dotyczącą realizacji prac nad audytem krajobrazowym dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz  przedstawi stan wdrażania polityki terytorialnej w naszym województwie, w tym instrumentu ZIT.

Radni rozpatrzą także projekt uchwały dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, który stanowi podstawę prowadzenia polityki przestrzennej województwa. Dokument określa długofalową koncepcję rozwoju przestrzennego województwa, wyznacza cele i kierunki rozwoju regionu.

Poza tym  rozpatrzone zostaną  inne projekty uchwał. Między innymi w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2018-2038  oraz w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018.

29429919
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2018 TV Toruń