Informacje: *** W zakładce: Informacje TV Toruń komunikat o przerwie w realizacji usług TVK ***

SESJA SEJMIKU

W poniedziałek (23 września) kolejne plenarne posiedzenie sejmiku województwa. Zarząd województwa przedstawi informację o realizacji regionalnych inwestycji na drogach.

Radni województwa zajmą się projektem uchwały w sprawie powierzenia wykonywania usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego. Województwo kujawsko-pomorskie zostało objęte dopłatą z rządowego funduszu rozwoju przewozów autobusowych, z której możemy sfinansować przywrócenie zlikwidowanych linii. Warunkiem skorzystania z tych środków jest zawarcie umowy z przewoźnikiem i pokrycie co najmniej 10 proc. wartości kontaktu z budżetu województwa. Spodziewane jest przyjęcie uchwały, która umożliwi zarządowi województwa podpisanie takiej umowy.

Sejmik rozpatrzy projekt uchwały związany z dofinansowaniem Toruńskich Spotkań Jednego Aktora, organizowanych już po raz 34. przez Teatr Baj Pomorski.  Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w weekend 22-24 listopada.

Sejmik zajmie się też m. in. pakietami zmian w uchwałach dotyczących dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji niepełnosprawnych (projekty Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu, Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Start Bydgoszcz, Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie).

Przewodniczący sejmiku przygotował na poniedziałkową sesję dwa projekty uchwał dotyczących  Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Oba są związane z ostatnimi zmianami w systemie oświaty (likwidacja gimnazjów i trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz czteroletnich techników dla absolwentów gimnazjów, które zastąpią czteroletnie licea i pięcioletnie technika). Ponieważ ostatni rocznik gimnazjum opuścił już szkoły, dotychczasowy regionalny konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla gimnazjalistów będzie odtąd skierowany do uczniów szkół podstawowych.

32673613
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2019 TV Toruń