INFORMACJE TV TORUŃ

18-04-2019
Internetowi oszuści

Lubuscy policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości i przestępczości gospodarczej, wsparci przez funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, przeprowadzili w ubiegłym tygodniu realizację sprawy dotyczącej wyłudzenia znacznych kwot pieniędzy, dokonywanych poprzez wymianę walut w Internecie. Zatrzymano pięć osób, które w wyniku przestępczego procederu wzbogaciły się o blisko milion złotych. Usłyszały one zarzuty popełnienia oszustwa komputerowego i prania pieniędzy - grozi im do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Gorzowie Wlkp. w ramach przeprowadzonych czynności operacyjnych wytypowali osoby, które specjalizowały się w oszustwach internetowych. Osoby te w przestępczym procederze posługiwali się szkodliwym oprogramowaniem z dziedziny kryptowirologii (ransomware) oraz aplikacjami phishingowymi, czyli takimi za pomocą których przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji (danych logowania, szczegółów kart płatniczych itp.). Ustalono, że od 2016 roku przeprowadzili akcje phishingowe, które miały na celu uzyskanie danych dostępowych do przeprowadzanych drogą elektroniczną operacji finansowych związanych z wymianą walut. Ofiarami tej nielegalnej działalności najczęściej stawały się firmy z branży transportowej. W celu zamaskowania swojej tożsamości przestępcy wykorzystywali przy płatnościach elektronicznych numery telefonów, które były zarejestrowane na inne osoby, tzw. „słupy”. Poza tym w ramach łączy internetowych korzystali z sieci TOR, co sprzyjało anonimowości przestępców, jednocześnie zapobiegając analizie ruchu sieciowego.

W 2018 roku dokonali skutecznego ataku phishingowego, podczas którego uzyskano dostęp do sieci WIFI firmy transportowej oraz informację, że właściciel firmy dokonał przelewu bankowego, aby zakupić 200 tysięcy euro poprzez kantor internetowy. Przestępcy przy wykorzystaniu wcześniej przejętych danych autoryzacyjnych dokonali podmiany rachunku bankowego, na który miały po wymianie zostać przelane pieniądze. Przejęte środki w ciągu dwóch godzin przelewali na kolejne rachunki bankowe, chcąc zmylić trop. Następnie w przeciągu tygodnia część pieniędzy wypłacili w bankomatach, a za pozostałą część kupili kryptowaluty, którymi obracali w Internecie.

Setki, jeśli nie tysiące godzin, które przy analizie sprawy spędzili policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości KWP w Gorzowie Wlkp. i przestępczości gospodarczej KMP w Zielonej Górze oraz intensywna współpraca z prowadzącą śledztwo w tej sprawie Prokuraturą Rejonową w Zielonej Górze dały wymierny efekt. We wtorek (9 kwietnia) lubuscy policjanci wsparci funkcjonariuszami Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA przeprowadzili zatrzymania na terenie Torunia. W sumie zatrzymano pięć osób, które przewieziono do Zielonej Góry. Policjanci na miejscu zdarzenia dokonali przeszukań i zabezpieczenia sprzętu komputerowego - stacji roboczych, nośników pamięci, routerów czy tzw. „koparek” do kryptowalut. Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa komputerowego i prania pieniędzy. Za te przestępstwa grozi im do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Główny z podejrzanych – 43-letni mieszkaniec województwa kujawsko - pomorskiego – został aresztowany przez sąd na trzy miesiące. Sprawa jest rozwojowa, policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

18-04-2019
Prace na Rapackiego

Jest zielone światło dla rozpoczęcia robót budowlanych dla pierwszego etapu prac w rejonie pl. Rapackiego. 17 kwietnia 2019 r. wykonawca uzyskał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) dla robót na ul. Chopina i Wały gen. Sikorskiego.

15 lutego br. wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) dla I etapu prac budowlanych, które będą realizowane na ul. Chopina i Wały gen. Sikorskiego. 17 kwietnia br. ZRID został wydany. 29 kwietnia nastąpi przekazanie placu budowy i wykonawca będzie mógł ruszyć z pracami w terenie.

Wniosek o wydanie ZRID dla pozostałych odcinków został złożony 4 kwietnia br. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plac Rapackiego zyska nowe oblicze w ramach projektu „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II”. Inwestycja obejmie przebudowę istniejących torowisk tramwajowych wzdłuż ulic: Chopina, al. św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego oraz Kraszewskiego i Czerwona Droga, a także budowę nowego odcinka torowiska łączącego pl. Artylerii Polskiej i pl. Niepodległości wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W al. św. Jana Pawła II powstanie nowoczesny węzeł przesiadkowy integrujący transport autobusowy z tramwajowym. Przeprowadzona zostanie również kompleksowa przebudowa układu drogowego w obrębie przebudowywanych torowisk. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych wyniesie 1,25 km, przebudowanych dróg dla rowerów – 1 km i powstanie ponad pół kilometra wyznaczonych bus pasów.

18-04-2019
Menedżerowie starówek

17 kwietnia 2019 r. w toruńskim ratuszu spotkali się menedżerowie centrów miast z Torunia, Gdańska, Bydgoszczy, Lublina i Łodzi, czyli z miast, które zdecydowały się na wdrożenie idei town centre management (TCM).

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia wraz z Ośrodkiem Badań Samorządowych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu zorganizowało pierwsze w Polsce spotkanie menedżerów centrów miast. Miało ono na celu wymianę wiedzy i dobrych praktyk wśród osób na co dzień zajmujących się problemami starówek, jak również popularyzację tego rozwiązania (town centre management) w Polsce. - Funkcjonowanie jednostek zajmujących się zarządzaniem centrami miast to znana i sprawdzona metoda zarządzania publicznego w wielu krajach europejskich. Pozwala ona na skuteczniejsze i sprawniejsze rozwiązanie specyficznych problemów, jakie posiadają te części miast poprzez niemal codzienny i bezpośredni kontakt z funkcjonującymi tam osobami – powiedział dr Robert Gawłowski z WSB Toruń. - Poprzez organizację spotkania zależy nam na tym, aby menedżerowie poznali się osobiście, przedstawili swoje problemy, jak również pomysły, które będą przykładem i inspiracją dla innych menedżerów – dodał Gawłowski.

W Polsce kilka miast podjęło próbę stworzenia struktur TCM. Funkcje jednoosobowe menedżerów centrów powołano w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi i Lublinie, ale toruńskie rozwiązanie polegające na utworzeniu odrębnego biura w strukturze urzędu jest najdłużej – bo ponad 10 lat – działającym. - W Toruniu Biuro zarządzane przez menedżera centrum skupia się na dwóch zasadniczych aspektach: wizerunku i estetyce przestrzeni starówki oraz aktywizacji gospodarczej tego obszaru – wyjaśniała Aleksandra Iżycka, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta. - Zarządzamy terenem 234 ha, którego znaczna część jest wpisana na listę UNESCO. To szczególny obszar atrakcyjny turystycznie, wymagający osobnych procedur i szybkiego reagowania z uwagi na dużą liczbę użytkowników i ich bezpieczeństwo – nie tylko mieszkańców, ale również turystów i obsługujących ich przedsiębiorców – dodała Iżycka.

Spotkanie menedżerów z Torunia, Łodzi, Bydgoszczy, Gdańska i Lublina pokazało, że niezależnie od lokalizacji na mapie Polski, centra tych miast mają podobne problemy dotyczące m.in. wspierania lokalnej przedsiębiorczości, organizacji ruchu samochodowego czy komunikacji z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Uczestnicy wydarzenia jednomyślnie uznali potrzebę takich spotkań roboczych, co okazało się zbieżne z intencją organizatorów, aby stworzyć sieć współpracy menedżerów centrum miast, która poprzez systematyczne spotkania i wymianę dobrych praktyk będzie wsparciem w codziennym ich funkcjonowaniu.

18-04-2019
Kasy inaczej

MZK przypomina, że 19 i 20 kwietnia 2019 r. inaczej będą funkcjonowały kasy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

W piątek 19 kwietnia kasa biletowa przy zajezdni tramwajowej przy ul. Sienkiewicza  24/26 będzie czynna w godz. 6.00 – 15.30, kasa przy pętli „Rubinkowo II” przy ul. Dziewulskiego 38, kasa przy zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220, kasa na pl. Rapackiego i kasa przy pętli „Uniwersytet” przy ul. Szosa Okrężna 62 – 82 będzie czynna w godz. 7.45 – 15.30, a kasy w  CH PLAZA (I piętro – PIUM UMT) i w CH Atrium Copernicus (PIUM UMT) będą funkcjonowały w godz. 9.00 – 15.15.

20 kwietnia 2019 r. wszystkie kasy biletowe będą zamknięte.

Oczywiście jak zwykle bilety komunikacji miejskiej można kupować za pomocą aplikacji mobilnych:

moBILET   http://www.mobilet.pl/

SkyCash   http://www.skycash.com/

W Wielką Sobotę, czyli 20 kwietnia 2019 r., nie kursuje autobus MZK do IKEA w Bydgoszczy.

18-04-2019
Statut UMK

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu 16 kwietnia 2019 roku przyjęto nowy Statut UMK. W głosowaniu poparło go 58 senatorów, 2 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Podstawowym celem tego ważnego dla uczelni dokumentu było dostosowanie wewnętrznych regulacji Uniwersytetu do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjętej przez Sejm RP 20 lipca 2018 roku, zwłaszcza zaś przekształcenie UMK w silny uniwersytet badawczy.

Statut określa między innymi podstawowe zadania Uniwersytetu, zasady, którymi się kieruje, prawne i etyczne podstawy działalności oraz rodzaje godności honorowych i tryb ich przyznawania. Istotną częścią dokumentu jest ustanowienie wewnętrznej organizacji uczelni. Statut określa rodzaje jednostek organizacyjnych i funkcji kierowniczych, w tym tryb ich wyboru i kompetencje, a także miejsce w strukturze Collegium Medicum, wraz ze składem i kompetencjami Rady Collegium Medicum. Organami kolegialnymi uczelni są Rada Uniwersytetu, Senat i Rady Dyscyplin. Organem jednoosobowym jest Rektor. Dokument określa zakres kompetencji organów i tryb ich wyboru.

Na mocy Statutu tworzy się szkoły doktorskie, które są jednostkami organizacyjnymi uczelni. Dokument określa ponadto stanowiska pracownicze na Uniwersytecie i ogólne wymagania stawiane przy zatrudnieniu, zasady kształcenia oraz działalności samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, a także zasady funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości. Statut wymienia rodzaje aktów wydawanych przez organy i określa system nadzoru nad ich stanowieniem, ustala także podstawowe zasady pracy administracji, gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem.

Komisja statutowa złożona z przedstawicieli społeczności akademickiej pracowała nad dokumentem od lipca 2018 roku. W toku prac przyjęto szereg zmian zgłoszonych przez członków społeczności akademickiej, a także przez Radę Uniwersytetu.

18-04-2019
Zadba o doskonałość

Dr Agata Karska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK została pełnomocnikiem rektora do spraw doskonałości naukowej.

Do zadań nowej pełnomocnik należeć będą:

o          opracowywanie propozycji dotyczących rozwiązań systemowych mających na celu zwiększanie jakości badań naukowych na uczelni, realizowanych w szczególności w ramach priorytetowych obszarów badawczych;

o          proponowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie wsparcia administracyjnego oferowanego pracownikom w zakresie wnioskowania, realizacji i rozliczania grantów ze środków zewnętrznych;

o          działania mające na celu zwiększenie umiędzynarodowienia badań, kształcenia doktorantów oraz współpracy z biznesem m. in. z wykorzystaniem środków zewnętrznych;

o          identyfikowanie i rekomendowanie rektorowi wysokiej jakości partnerstw międzynarodowych, które stwarzają możliwości szerokiej współpracy instytucjonalnej.

Dr Agata Karska - jest pracownikiem naukowym w Centrum Astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. W 2009 roku uzyskała tytuł Najlepszej Absolwentki UMK. Później odbyła studia doktoranckie w International Max Planck Research School w Garching k. Monachium, a doktorat obroniła na Uniwersytecie w Lejdzie w 2014 roku. Jest laureatką nagrody “For Women in Science” L’Oreal, UNESCO i Fundacji Christine Nusslein-Volhard w Niemczech (w 2012 roku) oraz Nagrody Naukowej “Polityki” w kategorii nauk ścisłych (w 2015 roku). Poza tym dr Karska angażuje się w działalność popularyzującą naukę, jest członkiem Rady Programowej Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Observing Programmes Committee w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO), przyznającym czas obserwacyjny na największych teleskopach w Chile.

18-04-2019
Dobrze być razem

Urząd Marszałkowski zaprasza młodzież w wieku od 13 do 20 lat do udziału w V edycji konkursu „Mój ojciec – dobrze być razem”. Do 10 maja czeka na pisemne prace prezentujące pozytywny wizerunek ojca oraz ojcostwa, widzianego z perspektywy dzieci. Nagrodami w konkursie są bony upominkowe o wartości 500, 300 i 200 złotych.

Przedsięwzięcie ma na celu promowanie idei wspólnego spędzania czasu oraz uczestnictwa ojców w życiu rodzinnym. Wydarzenie organizowane jest w ramach „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2022. Rodzina jest najważniejsza”.

W konkursie wyłonionych zostanie 6 laureatów, w dwóch kategoriach: 3 laureatów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 3 ze szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodą dla najlepszych z każdej z kategorii będą bony upominkowe o wartości:

·         I miejsce – 500 zł brutto

·         II miejsce – 300 zł brutto

·         III miejsce – 200 zł brutto

Prace o objętości nie mniejszej niż 2 i nie większej niż 3 strony formatu A4 należy składać do 10 maja 2019 roku. Materiały powinny być składane za pośrednictwem szkół, do których uczęszczają uczestnicy Konkursu.

 

18-04-2019
Rada Sportu

16 kwietnia 2019 r. w Przystani Toruń odbyło się drugie posiedzenie Rady Sportu kadencji 2019-2023. 

Podczas posiedzenia rady Pani Katarzyna Nowicka-Skuza, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, przedstawiła zasady tworzenia klas sportowych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Zaprezentowała wykaz klas sportowych aktualnie funkcjonujących oraz zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Torunia na rok szkolny 2019/2020 oraz kluby współpracujące z klasami sportowymi w ramach realizacji programu szkolenia sportowego w kontekście funkcjonujących klas sportowych. Dokonano analizy aktywności sportowej uczniów we współzawodnictwie sportowym szkół organizowanym przez Wydział Sportu i Rekreacji. Z danych wynika, iż uczniowie oddziałów sportowych biorą udział prawie we wszystkich rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach. Szkoły z oddziałami sportowymi zajmują wysokie lokaty we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w Toruńskiej Olimpiadzie Przedszkoli i Szkół.

Ponadto w trakcie spotkania Prezes Klubu Sportowego Toruń Hokejowej Spółki Akcyjnej Pan Bogdan Rozwadowski podsumował sezon sportowy 2018/2019 w hokeju na lodzie.

Rada Sportu uhonorowała także toruńskim aniołem Pana Włodzimierza Rudzińskiego - działacza sportowego i wieloletniego radnego miasta, który 14 kwietnia 2019 roku świętował swoje 90. urodziny.

Przypomnijmy, że Rada Sportu w Gminie Miasta Toruń to zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym, zajmujący się sprawami związanymi ze sportem. Do zadań Rady należy w przede wszystkim opiniowanie dokumentów: strategii rozwoju Gminy Miasta Toruń w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, programów rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy Miasta Toruń, projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej oraz projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie.

Rada Sportu została powołana na podstawie Zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Sportu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Kadencja obecnej rady trwa do 31 grudnia 2023 roku.

18-04-2019
Mistrzostwa w curlingu

Siódme miejsce i lekki niedosyt – to bilans występu drużyny Toruń Curling Team w finałach Mistrzostw Polski, które w miniony weekend odbyły się w Łodzi.

Torunianie do rywalizacji przystąpili w składzie: Sebastian Lichy, Mateusz Kulik, Paweł Piotrowicz i skip Bartosz Jakubowski. Turniej rozpoczęli od potyczki z inną drużyną, która do finałów przebijała się z eliminacji, czyli z MCC Tarczyński Warszawa. Po niezwykle wyrównanym boju pokonali rywali 7:6, zapewniając sobie wygraną w ostatnim endzie. Następnie przyszła porażka z POS-em Augustyniak Łódź 1:5 i efektowne zwycięstwo nad Mistralem Kraków 6:0.

- Po tych trzech spotkaniach mieliśmy bardzo realną szansę na zakończenie zmagań grupowych w czołowej trójce, co by nam dało przepustkę do ćwierćfinału – mówi skip Bartosz Jakubowski. - Do szczęścia brakowało nam jednej wygranej w dwóch pozostałych spotkaniach.

Niestety, torunianom nie udało się tego planu zrealizować. Najpierw przegrali z aktualnymi jeszcze wówczas mistrzami Polski, AZS-em Ogień Gliwice 4:5, a następnie ulegli dwukrotnym triumfatorom rozgrywek Polskiej Ligi Curlingu, ekipie POS-u Monkey Man Łódź 3:6.

- Do ostatniego kamienia w ostatnim meczu walczyliśmy o wyjście z grupy – wspomina Mateusz Kulik. - Tym razem przeciwnik okazał się lepszy. Mogliśmy wygrać dwa mecze więcej, niestety własne błędy i brak prowadzenia gry spowodowały, że musieliśmy oswoić się z porażkami. Jestem przekonany, że z kolejnym bagażem doświadczeń, wrócimy do gry w nowym sezonie!

Był to piąty występ drużyny Toruń Curling Team, która powstała na początku 2013 roku, w finałach mistrzostw Polski. Po raz czwarty nasz zespół zakończył tę rywalizację w czołowej ósemce, potwierdzając tym samym przynależność do krajowej czołówki męskich drużyn curlingowych.

Dodajmy, że mistrzami Polski zostały ekipy Sopot Curling Team wśród mężczyzn i AZS Gliwice w gronie kobiet.

 

31236928
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2019 TV Toruń