INFORMACJE TV TORUŃ

24-05-2020
Zakażeni w regionie

W niedzielę 24 maja po południu Urząd Wojewódzki poinformował, że kolejna osoba zakażona koronawirusem w województwie kujawsko-pomorskim jest mieszkańcem powiatu lipnowskiego.

Stan na dzień: 24.05.2020 r.:

- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie – 593

- liczba osób hospitalizowanych – 62

- liczba osób aktualnie w kwarantannie – 1776

- liczba osób objętych nadzorem – 335

- liczba ozdrowieńców – 430

- liczba zgonów – 45

- liczba pobranych próbek – 35388

Liczba osób zakażonych, stan na 24.05.2020 r.:

• Bydgoszcz 155

• Grudziądz 16

• Inowrocław 7

• Toruń 110

• Włocławek 24

• powiat aleksandrowski 9

• powiat brodnicki 11

• powiat bydgoski 32

• powiat chełmiński 67

• powiat golubsko-dobrzyński 4

• powiat grudziądzki 4

• powiat inowrocławski 3

• powiat lipnowski 17

• powiat mogileński 3

• powiat nakielski 31

• powiat radziejowski 1

• powiat rypiński 3

• powiat sępoleński 1

• powiat świecki 25

• powiat toruński 28

• powiat tucholski 1

• powiat wąbrzeski 8

• powiat włocławski 7

• powiat żniński 21

• spoza województwa 5 /2 nowomiejski, 1 gorzowski, 1 tyski, 1 Poznań

 

22-05-2020
Jaka Łukasiewicza?

Trzy koncepcje rozbudowy ulicy Łukasiewicza. Zaprojektuj ulicę z drogowcami. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przygotowuje dokumentację kosztorysowo-projektową dla przebudowy ul. Łukasiewicza, na odcinku od ul. Szosa Okrężna do ul. Fałata.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa parkingu. - Dokumentację chcemy przygotować wspólnie z mieszkańcami, w ramach realizowanych przez nas konsultacji społecznych. Przygotowaliśmy trzy koncepcje, w których zostały zawarte podstawowe założenia i zakres, jaki planujemy zrealizować. Upubliczniamy te materiały i zachęcamy do zgłaszania internetowych zapytań, uwag i sugestii. Chcemy wypracować z mieszkańcami rozwiązanie, które posłuży projektantowi do dalszych prac - informuje Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD z Toruniu.  

Materiały są dostępne na stronie www.mzd.torun.pl w zakładce Zaprojektuj Ulicę.

Na uwagi MZD czeka do 27.05.2020 r. Można je przesyłać na adres mzd@mzd.torun.pl z dopiskiem Przebudowa ul. Łukasiewicza. MZD oczekuje również wskazania wybranego przez Państwa wariantu.

Założenia do koncepcji przebudowy / rozbudowy ul. Łukasiewicza na odcinku od Szosy Okrężnej do ul. Fałata w Toruniu zostały przygotowane zgodnie z obowiązującym na tym terenie Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego.

Założenia do koncepcji przebudowy / rozbudowy ul. Łukasiewicza na odcinku od Szosy Okrężnej do ul. Fałata w Toruniu

KONCEPCJA 1 

    Wykonanie tzw. „przebicia” , tj. połączenia jezdni pomiędzy ul. Szosa Okrężna a Fałata,

    Likwidacja garaży,

    Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ulicy,

    Budowa miejsc postojowych,

    Budowa chodników / ciągów pieszych,

    Przebudowa skrzyżowania Łukasiewicza / Fałata,

KONCEPCJA 2 

    Brak – jak obecnie - tzw. „przebicia” pomiędzy ul. Szosa Okrężna a Fałata,

    Likwidacja garaży,

    Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ulicy Łukasiewicza od Szosy Okrężnej do placu do zawracania; dalej osobno ścieżka rowerowa (po stronie południowej) i  chodnik (po północnej),

    Budowa miejsc postojowych, chodników,

    Budowa dwupoziomowego parkingu dla samochodów osobowych,

    Przebudowa skrzyżowania Łukasiewicza / Fałata,

KONCEPCJA 3

    Brak – jak obecnie - tzw. „przebicia” pomiędzy ul. Szosa Okrężna a Fałata,

    Likwidacja garaży,

    Wykonanie osobno: ścieżki rowerowej i chodnika na całej długości opracowania

    Budowa miejsc postojowych;

    Pozostawienie miejsca na obiekt kubaturowy / ewentualnie wykonanie miejsc postojowych w poziomie terenu (odseparowanych od jezdni głównej – osobny zjazd)

    Przebudowa skrzyżowania Łukasiewicza / Fałata, w układzie zbliżonym do istniejącego, zastosowanie tzw. „wyniesionego skrzyżowania”.

22-05-2020
Sesja zdalnie

W poniedziałek 25 maja odbędzie się (w trybie zdalnym) XXI sesja sejmiku województwa, podczas której spodziewane są głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa. To jedno z najważniejszych posiedzeń w ciągu roku.

Radni zapoznają się z raportem o stanie województwa kujawsko-pomorskiego za ubiegły rok, następnie odbędzie się debata, a po niej głosowanie nad wotum zaufania. Uchwała w tej sprawie musi zostać przyjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, co znaczy, że 16 głosów musi być oddanych za.

Następnie sejmik rozpatrzy sprawozdanie finansowe województwa i sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Sejmikowa Komisja Rewizyjna, po uwzględnieniu opinii wszystkich komisji stałych sejmiku oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, zaopiniowała pozytywnie oba dokumenty i rekomendowała sejmikowi udzielenie absolutorium zarządowi. Głosowanie w tej sprawie także na poniedziałkowym posiedzeniu. Także w tym przypadku sejmik podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów.

Radni zapoznają się także ze sprawozdaniem z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.

Spodziewane jest też przyjęcie zmian do podjętej w grudniu ubiegłego roku uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku (druk nr 33/20 w załącznikach do porządku obrad). Pandemia Covid-19 i wprowadzone w związku z nią ograniczenia w zakresie organizowania spotkań spowodowały, że nie było możliwe dokończenie procesu współtworzenia strategii w porozumieniu z szerokim gronem partnerów społeczno-gospodarczych. W tej sytuacji konieczne jest przedłużenie prac i przesunięcie kolejnych zaplanowanych działań. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej i aktualnych uwarunkowań oraz zebranych już od partnerów propozycji programowych, powstały przyjęte 13 maja przez zarząd województwa założenia do strategii. Do 2 czerwca można składać uwagi i wnioski do tego dokumentu.

22-05-2020
Kasy biletowe MZK

Od 25 maja 2020 roku zmienią się godziny pracy kas biletowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

Kasa biletowa przy ul. Sienkiewicza 24/26 będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 17.30, kasa przy ul. Dziewulskiego 38 - od poniedziałku do piątku w godzinach 9.15 - 17.00, kasa przy ul. Legionów 220 - od poniedziałku do piątku w godzinach 9.15 - 17.00 z przerwą od 13.30 do 13.45, kasa przy al. św. Jana Pawła II 2 - od poniedziałku do piątku w godzinach 9.15 - 17.00 z przerwą od 13.45 do 14.00 i kasa przy ul. Okrężnej 62-82 - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.45 z przerwą od 13.45 do 14.00.

Pozostałe kasy są nieczynne.

Bilety można także kupować za pomocą aplikacji mobilnych:

moBilet http://www.mobilet.pl/

Sky Cash http://www.skycash.com/

Od poniedziałku 25 maja 2020 r., na wniosek pasażerów, wprowadzona zostanie korekta w odjeździe autobusu linii nr 44 z pętli "Nad Strugą".

Kurs  wykonywany  do tej pory od poniedziałku do piątku o godz. 13:35 zostanie przeniesiony na godz. 13:45. Zmiana ta umożliwi korzystanie z przejazdu pracownikom firm zlokalizowanych w pobliżu Pl. Daszyńskiego,  z którego odjazd zaplanowano na godz. 14:09.

22-05-2020
e-Szkoła maturzystom

Za niecałe trzy tygodnie maturzyści przystąpią do egzaminu dojrzałości. Pomocne w przygotowaniach okażą się z całą pewnością zajęcia transmitowane na kanale Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej. W poniedziałek (25 maja) Urząd zaprasza na powtórki z matematyki i języka angielskiego. Od poniedziałku także nowy plan lekcji dla pozostałych klas szkół średnich i podstawówek. 

Z myślą o maturzystach nadawane są lekcje powtórzeniowe z języka polskiego, geografii, biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, fizyki, chemii, historii, języka angielskiego i języka niemieckiego. Do tej pory przygotowano dla nich ponad 160 lekcji, podczas których nauczyciele wyjaśniają, co czeka młodzież na egzaminie i jak najlepiej przygotować się do niego przygotować. Największą popularnością (24,5 tysiąca wyświetleń) cieszy się lekcja Joanny Serockiej, która tłumaczy jak napisać rozprawkę maturalną z języka polskiego. Chętnie oglądane są również zajęcia z matematyki Tomasza Masłowskiego z rozwiązywaniem przykładowych zadań maturalnych. Dużą liczbę wyświetleń (ponad 13 tysięcy) ma również lekcja języka angielskiego Moniki Zalewskiej, która omawia zagadnienia z gramatyki.

·         Wszystkie zarchiwizowane lekcje dla maturzystów, opisane tematycznie, można odnaleźć w biblioteczce na kanale: https://www.youtube.com/playlist?list=PLpWWN9TTWabSKj17jFHoUQbFENhFHUSON

Lekcje są rejestrowane i nadawane na żywo na www.kujawsko-pomorskie.pl; edupolis.pl; YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, Facebook: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła.  Można je obejrzeć także w godzinach poza transmisją na żywo.

Plan zajęć na nadchodzący tydzień (25-29 maja) dla:

·         szkół podstawowych

·         szkół średnich

Na www.kujawko-pomorskie.pl

W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, wielkiego Polaka, patrona województwo kujawsko-pomorskiego. Z tej okazji w poniedziałek (18 maja) w e-Szkole obyły się warsztaty i zajęcia katechetyczne poświęcone papieżowi, które przygotowaliśmy wspólnie z Laboratorium św. Jana Pawła II przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Największym zainteresowaniem cieszyła się lekcja historyka Waldemara Rozynkowskiego z UMK, który opowiadał o papieskich wizytach w województwie kujawsko-pomorskim (tutaj). Z dużym zainteresowaniem spotkały się również zajęcia księdza Dawida Wasilewskiego, Karoliny Olszewskiej i Jana Wółkowskiego, którzy mówili „O Wojtyle po ludzku” (tutaj). Wiele pozytywnych komentarzy otrzymały wokalistki zespołu Z nocy w Moc, które dały minikoncert „Wojtyła akustycznie”.

37182254
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2020 TV Toruń