Sympozjum o bezpieczeństwie

Wyświetleń: 139 Dodano: 13-09-2018

Jak przeciwdziałać zagrożeniom debatowali w Toruniu naukowcy z całego kraju, zajmujący się szeroko rozumianym bezpieczeństwem.  W dyskusji zwracano uwagę, że we współczesnym świecie pojawia się coraz więcej zagrożeń nie tylko w skali międzynarodowej, ale także regionalnej i lokalnej. Jako jeden z przykładów  podawano globalny problem uchodźców, który przekłada się także na duże kłopoty dla lokalnych społeczności wielu europejskich krajów.

29860372
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2018 TV Toruń