EDUKUJĄ PRZED WAKACJAMI

Dzieci przedszkolne wzięły udział w spotkaniu edukacyjnym, które zostało zorganizowane przez  policjantów, strażników miejskich i ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie przystani MOSiR w Toruniu. Prowadzący uświadamiali dzieci, jak ważne jest prawidłowe zachowywanie się nad wodą, czego należy unikać i co robić, żeby pobyt nad rzeką, jeziorem czy morzem był dla nich bezpieczny.

Zbliżają się wakacje, a co się z tym wiąże wyruszymy odpoczywać nad morze, jeziora itp. W związku z tym w miniony poniedziałek na terenie przystani MOSiR w Toruniu przy ul. Popiełuszki, policjanci Zespołu Prewencji Na Wodach i Terenach Przywodnych WP KMP w Toruniu, wspólnie z uprawnionym do ratownictwa wodnego funkcjonariuszem Straży Miejskiej z Torunia  i ratownikami WOPR w Toruniu, przeprowadzili spotkanie edukacyjne, w którym wzięło udział 22 dzieci z przedszkola miejskiego nr 5 w Toruniu.

Tematem pogadanki była problematyka bezpiecznego zachowania się i spędzania czasu wolnego nad wodą, jak również w miejscu zamieszkania.

Przedstawiono dzieciom w sposób informacyjny charakter i sposób wykonywania pracy przez policjantów wodnych, strażników miejskich oraz ratowników WOPR. )Zaprezentowano wyposażenie jakim dysponują „wodniacy” i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe czyli m.in.: łódź patrolową oraz sprzęt ratowniczy, jaki używany jest w ich w codziennej pracy.   

Omówiono również podstawowe zasady obowiązujące w ratownictwie wodnym i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przeprowadzony sposób zajęć umożliwił dzieciom bardziej obrazowe przyswojenie ważnych informacji w zakresie bezpiecznego spędzania czasu nie tylko nad wodą.

(źródło:KMP Toruń)

 

 

 

 

 
85168830
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2022 TV Toruń