GŁOSUJ NA TWIERDZĘ TORUŃ

Adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne Muzeum Twierdzy Toruń znalazła się w II etapie konkursu TOP Inwestycje Komunalne 2021 Portalu Samorządowego. O nagrodach w osobnych głosowaniach zdecyduje jury oraz internauci.

W serwisie PortalSamorzadowy.pl zaprezentowano 20 inwestycji, które przeszły do II etapu konkursu TOP Inwestycje Komunalne 2021. 10 z nich zostanie nagrodzonych przez Radę Konsultacyjną. Informacja o nagrodach podana zostanie do 20 sierpnia 2021 r.

Niezależnie od głosowania jury, na najciekawszą inwestycję mogą również głosować internauci i wybrać swojego zwycięzcę. Głosowania jury i czytelników są niezależne, i nie mają na siebie wpływu.

Jak zagłosować?

    wejdź na Portal Samorządowy: https://www.portalsamorzadowy.pl/

    znajdź wśród nominowanych Muzeum Twierdzy Toruń – kliknij, aby przejść do głosowania na Muzeum Twierdzy Toruń: https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-komunalne-2021,96/muzeum-twierdzy-torun,3163/

    Kliknij i zagłosuj

Głosować można do 12 września 2021 r. do godz. 12.00. Inwestycja z największą ilością głosów pozytywnych otrzyma nagrodę od czytelników portalu.

O konkursie

Konkurs Top Inwestycje Komunalne ma za zadanie wskazanie skali inwestycji komunalnych i ich prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Oceny zgłoszeń wraz redakcją dokonuje Rada Konsultacyjna – zasiadają w niej doświadczeni samorządowcy, ekonomiści, menedżerowie, eksperci i urzędnicy. W konkursie doceniani są ci, którzy dzięki odważnym prorozwojowym decyzjom inwestycyjnym stają się liderami środowiska, wyznaczają trendy. Tegoroczna edycja konkursu dotyczy inwestycji oddanych do użytku w 2020 r. lub zrealizowanych w co najmniej 50 proc. na dzień 31 grudnia 2020 r. Co roku redakcja otrzymuje po kilkaset zgłoszeń.

Gala przyznania nagród odbędzie się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2-4 września 2021 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowych w Katowicach.

O nominowanej toruńskiej inwestycji

Celem inwestycji Adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne Muzeum Twierdzy Toruń były ochrona i rozwój unikalnego dziedzictwa kulturowego Torunia, związanego z zabudową forteczną Twierdzy Toruń oraz efektywne wykorzystanie jego potencjału dla osiągania korzyści społecznych i gospodarczych w wymiarze ponadregionalnym i międzynarodowym.

Zakres inwestycji obejmował przeprowadzenie remontu konserwatorskiego budynku Koszar Bramy Chełmińskiej z otoczeniem, zakup trwałego wyposażenia i przygotowanie ekspozycji na potrzeby Muzeum Twierdzy Toruń, a także zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem. Wykonano m.in. roboty ziemne, roboty izolacyjne, remont kominów ponad dachem, udrożnienie kanałów drenarskich nad stropem, wymieniono i poddano renowacji stolarkę okienną i drzwiową, poddano renowacji elewację ceglaną, odtworzono klatkę schodową. Konieczne było też wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zadbano też o elementy zewnętrzne, m.in.: nasadzono drzewa i krzewy, stworzono trawniki i uformowano nasypy. Wymieniono także nawierzchnie placów i parkingu, chodników i alejek spacerowych. Budynek, jego otoczenie, a także ekspozycja zostały przystosowane na potrzeby osób z niepełnosprawnościami (miejsca parkingowe, toalety, podnośnik, możliwość zmiany wielkości czcionki w aplikacji Twierdza Wiedzy).

W wyniku realizacji projektu powstała nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej – Muzeum Twierdzy Toruń.

Wartość inwestycji: 22 935 376 zł (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 14 382 298,52 zł; reszta: wkład własny miasta. Zakończenie: 31.12.2020

65608971
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2021 TV Toruń