PATROLE POLICJANTÓW I STRAŻAKÓW

Od początku wakacji policjanci i strażacy pełnią wspólne służby na akwenach regionu. w trakcie wspólnych służb motorowodnych na Wiśle i jeziorze Chełmżyńskim wymieniają się doświadczeniem w zakresie nawigacji i locji na śródlądowych drogach wodnych wykorzystując służbowe łodzie motorowodne Straży Pożarnej i Policji. Wszystko to aby utrzymać wysoki standard bezpieczeństwa i przede wszystkim zapobiegać utonięciom.

 Komendanci Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w trosce o bezpieczeństwo ludzi wypoczywających nad wodą podjęli współpracę, w ramach której od początku lipca do końca okresu letniego są organizowane wspólne patrole wodne. Policjanci Zespołu Prewencji Na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Prewencji toruńskiej komendy i strażacy Państwowej Straży Pożarnej w wybrane dni wakacji nad Wisłą i jeziorze Chełmżyńskim czuwają nad bezpieczeństwem turystów i mieszkańców powiatu w ramach kolejnej edycji akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Policjanci i strażacy w trakcie wspólnych służb motorowodnych na Wiśle i jeziorze Chełmżyńskim wymieniają się doświadczeniem w zakresie nawigacji i locji na śródlądowych drogach wodnych wykorzystując służbowe łodzie motorowodne Straży Pożarnej i Policji.

Łączone służby zajmują się przede wszystkim patrolowaniem wyznaczonych akwenów i tym samym zwracaniem uwagi na bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą.  Dokonują również kontroli jednostek pływających pod kątem wykroczeń i przestępstw w żegludze. Funkcjonariusze mają również na uwadze nierozważne kroki osób przebywających na nadbrzeżach wód  wchodzących w miejsca szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia (np. w wyschnięte koryto rzeki i odsłonięte brody Wiślane).

Funkcjonariusze w trakcie wspólnych służb zwracają uwagę, edukują i reagują na wszelkie negatywne zjawiska na wodzie i terenach przybrzeżnych aby utrzymać wysoki standard bezpieczeństwa i przede wszystkim zapobiegać utonięciom.

 (źródło:Policja – Toruń)

 

 

 

89454779
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2022 TV Toruń