TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Powiatowy Urząd Pracy dla miasta Torunia informuje o najnowszych przepisach dotyczących Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2022 r.  obowiązują przepisy najnowszej edycji Tarczy Antykryzysowej. Rządowy pakiet wsparcia obejmie tym razem firmy prowadzące działalność w zakresie rozrywki i rekreacji, a także przygotowywania napojów oraz posiłków. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc w wysokości 5000 zł, o ile w grudniu 2021 r. odnotowali co najmniej 40-procentowy spadek przychodu.

Powiatowy Urząd Pracy dla miasta Torunia przypomina, że od 1 stycznia 2022 r. mikro- i mali przedsiębiorcy poszkodowani wskutek pandemii COVID-19 będą mogli ubiegać się o wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Pomoc w wysokości 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wypłacana będzie jednak wyłącznie tym firmom, które w sposób szczególny były narażone na straty związane z wprowadzonymi w grudniu 2021 r. obostrzeniami zwiększającymi na terenie całego kraju bezpieczeństwo sanitarne. Tym samym o jednorazową dotację będą mogli wnioskować wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność o określonym kodzie PKD (PKD o numerach 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z).

WAŻNE!
1 stycznia 2022 roku PUP dla miasta Torunia rozpocznie nabór na jednorazową dotację. Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, poprzez platformę praca.gov.plod dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ZASADAMI UDZIELANIA DOTACJI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW OKREŚLONYCH BRANŻ.
 
Warunki przyznania dotacji:

  • prowadzenie na dzień 31 marca 2021 r. działalności gospodarczej, której rodzaj przeważającej działalności jest oznaczony następującymi kodami PKD 2007: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z;
  • brak zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący 31 marca 2021 r. oraz dzień złożenia wniosku;
  • uzyskanie przychodu z działalności w miesiącu grudniu 2021 r. niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., we wrześniu 2020 r. bądź w listopadzie 2021 r.;
  • przedsiębiorca ustala spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z „części" oznaczonej określonym kodem PKD;
  • o dotację mogą ubiegać się również mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników;
  • dotację można łączyć z innymi formami wsparcia.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.

Dodatkowe informacje udzielane są przez PUP telefonicznie, pod numerem: 602 248 594.

 

 

79265292
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2022 TV Toruń