SKARŻYMY DO KE

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego składa do Komisji Europejskiej skargę w sprawie rządowego podziału środków na programy regionalne perspektywy 2021-2027. Uchwałę w tej sprawie przyjął w środę 28 lipca zarząd województwa, dokument zostanie złożonyw czwartek 29 lipca. – Przyjęto niepoprawną, niewłaściwą metodologię podziału, sprzeczną z zasadami polityki spójności, bo faworyzującą silne województwa kosztem słabiej rozwiniętych, a negocjacje odbywały z się z naruszeniem zasady partnerstwa. Na to się zgodzić nie możemy  – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Chodzi o sposób rozdysponowania rezerwy programowej, czyli co czwartej złotówki, którą rząd przeznacza na 16 programów regionalnych. Samorząd naszego województwa podtrzymuje konsekwentne stanowisko w tej sprawie, sprowadzające się do tego, że rezerwa ta powinna zostać podzielona według algorytmu opartego m.in. o liczbę ludności, wartość PKB i poziom bezrobocia. Tak, by regiony słabiej rozwinięte, do których wciąż się zalicza kujawsko-pomorskie, miały szanse na zmniejszanie dystansu do tych najlepszych. Temu właśnie służy polityka spójności. Tak się niestety nie stało, a podziału dokonano de facto arbitralnie.

Dla naszego województwa oznacza to wymierną stratę – będziemy mieć znacznie mniej środków na rozwój. Od początku stoimy na stanowisku, że powinniśmy otrzymać co najmniej 2 miliardy euro, tymczasem w myśl rządowej propozycji budżet naszego programu regionalnego nowej perspektywy miałby się zamknąć kwotą 1 753 mln euro, znacznie mniejszą niż to, czym dysponujemy obecnie.

 „Zmniejszenie kwoty rezerwy programowej dla województwa kujawsko-pomorskiego w zdecydowany sposób przyczyni się do ograniczenia możliwości realizacji planu przyspieszenia dla regionu opisanego w ramach strategii rozwoju województwa. Wobec powyższego (…) skierowanie skargi do Komisji Europejskiej (…) jest jedynym rozwiązaniem” – czytamy w przyjętym 28 lipca stanowisku zarządu województwa.

Skargi do KE, w odpowiedzi na rządowy podział środków z na programy regionalne 2021-2027, składają też samorządy województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.

65609645
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2021 TV Toruń