Informacje: *** W środę 21 października o godz. 18.25 Telewizja Toruń przeprowadzi bezpośrednią relację z meczu futsalu: FC Toruń – Contract Lubawa ***

INFORMACJE TV TORUŃ

20-10-2020
Zakażeni w regionie

We wtorek 20 października Urząd Wojewódzki poinformował o kolejnych 447 przypadkach zakażeń koronawirusem w województwie kujawsko-pomorskim.

Wśród zakażonych są 53 osoby z Bydgoszczy, 7 z Grudziądza, 31 z Inowrocławia, 92 z Torunia, 11 z Włocławka, 7 z powiatu aleksandrowskiego, 16 z powiatu brodnickiego, 23 z powiatu bydgoskiego, 2 z powiatu chełmińskiego, 13 z powiatu golubsko-dobrzyńskiego, 5 z powiatu grudziądzkiego, 30 z powiatu inowrocławskiego, 5 z powiatu lipnowskiego, 4 z powiatu mogileńskiego, 32 z powiatu nakielskiego, 5 z powiatu radziejowskiego, 4 z powiatu rypińskiego, 8 z powiatu sępoleńskiego, 21 z powiatu świeckiego, 13 z powiatu toruńskiego, 19 z powiatu tucholskiego, 18 z powiatu wąbrzeskiego, 11 z powiatu włocławskiego, 7 z powiatu żnińskiego. Dane kolejnych 10 osób ustala sanepid.  

Jednocześnie UW poinformował, że z powiatu rypińskiego usunięty został przez WSSE Bydgoszcz jeden zdublowany przypadek zakażenia koronawirusem. Wykaz został skorygowany.

UW podał ponadto, że mamy w regionie również 49 nowych ozdrowieńców.

Stan na 20.10.2020 r.:

    liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie – 8 847,

    liczba osób aktualnie w kwarantannie – 12 833,

    liczba osób objętych nadzorem – 9 469,

    liczba ozdrowieńców – 1 914,

    liczba zgonów – 116,

    liczba pobranych próbek – 223 384.

Liczba osób zakażonych, stan na 20.10.2020 r.:

    Bydgoszcz 1520

    Grudziądz 372

    Inowrocław 503

    Toruń 962

    Włocławek 465

    powiat aleksandrowski 494

    powiat brodnicki 244

    powiat bydgoski 433

    powiat chełmiński 166

    powiat golubsko-dobrzyński 117

    powiat grudziądzki 150

    powiat inowrocławski 396

    powiat lipnowski 205

    powiat mogileński 136

    powiat nakielski 353

    powiat radziejowski 240

    powiat rypiński 124

    powiat sępoleński 117

    powiat świecki 241

    powiat toruński 440

    powiat tucholski 160

    powiat wąbrzeski 115

    powiat włocławski 406

    powiat żniński 352

    spoza województwa 16/pow. nowomiejski 2, pow. sieradzki 1, pow. gorzowski 1, pow. tyski 1, Poznań 1, pow. Kartuski 2, pow. kutnowski 1, Gdynia 1, pow. przeworski 1, pow. rawski 1, pow. chorzowski 1, pow. tczewski 1, Szczecin 1, pow. kościerski 1

    w trakcie ustalania 120

* Dane statystyczne w miastach prezydenckich i powiatach zostały zweryfikowane przez WSSE w Bydgoszczy w oparciu o aktualne dane epidemiologiczne.

* Z wykazu usunięty został zdublowany przypadek zakażenia w powiecie rypińskim.

20-10-2020
Koronawirus w Toruniu

W Toruniu już 962 osoby są zakażone Covid-19 - z poniedziałku na wtorek (19/20 października) tym samym przybyły 92 osoby, to dodąd największy przyrost dobowy.

- Sytuacja jest bardzo poważna - od początku października liczba zakażonych w Toruniu wzrosła aż o 596 osób. Jest to 62 procent wszystkich zakażeń, począwszy od początku pandemii  – informuje prezydent Michał Zaleski. - Apeluję do wszystkich o rozwagę i przestrzeganie zaleceń obowiązujących w "strefie czerwonej".

Dane Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy dot. liczby zakażeń w Toruniu na dzień 20.10.2020 (w porównaniu z 19.10.2020):

•    osoby chore: 577 (wzrost o 89 osób)

•    osoby wyleczone: 365 (wzrost o 3 osoby)

•    osoby zmarłe: 20 (bez zmian)

•    łącznie zakażeni w Toruniu od początku pandemii: 962 osoby (wzrost o 92 osoby)

•    nowe zakażenia: 92 osoby

Największe aktualnie ogniska zakażeń w Toruniu

Dom Pomocy Społecznej im. dr. L. Szumana

Izolacja: 46 osób (34 pensjonariuszy i 12 osób z personelu).

Kwarantanna: brak.

Dwóch mieszkańców z wynikami dodatnimi PCR wczoraj wieczorem zostało przewiezionych do szpitala. Pozostali podopieczni  nie wykazują niepokojących objawów. Do pomocy zostało oddelegowanych 3 pracowników z DPD przy ul. Gagarina.

Miejska Przychodnia Specjalistyczna

Izolacja: 14 pracowników

Kwarantanna: 10 pracowników

Pracownia RTG pracuje w skróconych godzinach (7.30 – 15.00). Do 23.10. laboratorium nie wykonuje świadczeń na rzecz mieszkańców.

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika

Izolacja: 6 pracowników szpitala

Kwarantanna: 5 pracowników

Szpital pracuje normalnie.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. J. Popiełuszki

Izolacja: 2 pracowników

Kwarantanna: 2 pracowników

Nie zaobserwowano niepokojących symptomów zakażenia COVID-19  u pacjentów ani pracującego personelu.

Żłobki Miejskie nr 1, 2, 3 i 4 – przypadki zakażeń pracowników, pojedyncze grupy na kwarantannie, placówki funkcjonują normalnie.

Wojewódzki Szpital Zespolony – kilkadziesiąt przypadków zakażenia, informacje w placówce.

Pojedyncze przypadki zakażeń

Hospicjum „Nadzieja”

Izolacja: 1 pracownik

Kwarantanna: 2 pracowników

Zakład pracuje bez zakłóceń.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Fundacji „Światło”

Izolacja: 1 pracownik

Zakład funkcjonuje bez zakłóceń.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Fundacji s. Serafitek

Izolacja: 1 pracownik

Podopieczni i personel nie wykazują objawów zakażenia.

DPS  Kraft Haus ul. Okrężna

Izolacja: 1 pracownik

Kwarantanna:  2 pracowników

Placówka pracuje normalnie.

Placówki oświatowe

Klasy, uczniowie lub nauczyciele w kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym:

Łącznie w Toruniu (na 182 placówki oświatowe publiczne i niepubliczne):

•    14  szkół  - 17 klas i 2 oddziały przedszkolne

•    6 przedszkoli – 1 w całości nieczynne; 7 grup

Placówki publiczne (łącznie 69)

Kwarantanna:

•    12 szkół (na 46)  - 16  klas (na 1055 klas ogółem)

•    1 oddział przedszkolny w szkołach podstawowych (na 63 oddziały ogółem)

•    3 przedszkola  (na 18) – 5 oddziałów (na 142 oddziały ogółem)

Zawieszenie zajęć: 

•    2 szkoły (SP nr 2 i nr 24) w całości

•    1 szkoła (SP nr 8) kl. od IV - VIII

•    1 przedszkole (nr 16) w całości

•    1 przedszkole (nr 11) jeden budynek – 6 oddziałów

Placówki niepubliczne (łącznie 113):

•    2 szkoły – 1 klasa i 1 oddział przedszkolny

•    2 przedszkola – 2 grupy

Inne placówki gminne:

•    Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.

Izolacja: 2 pracowników

Kwarantanna: 2 pracowników

•    Miejski Zakład Komunikacji

Izolacja: 2 pracowników

Kwarantanna: 4 pracowników

•    Centrum Wsparcia Biznesu

Kwarantanna:  2 osoby

20-10-2020
Zapisy zakończone

19 października 2020 r. zakończyły się zapisy na szczepienia w ramach „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65. roku życia na lata 2015-2020”.

Szczepienia dla seniorów cieszyły się dużym zainteresowaniem – czterysta szczepionek zostało rozdysponowane w ciągu jednego dnia. Obecnie Toruń czeka na kolejne dostawy – z budżetu miasta zakupionych zostało 5000 sztuk. Robimy wszystko, aby jak największa liczba mieszkańców mogła skorzystać z programu.

O terminie dostępności kolejnych szczepionek i rozpoczęciu dalszych zapisów Urząd Miasta będzie informować na bieżąco.

Informacja dla osób zapisanych

Szczepienia odbywają się w gabinecie nr 12 na parterze Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. Dla beneficjentów programu zostanie uruchomione odrębne wejście do budynku od strony patio, oznaczone literą D (wyposażone w windę i podjazd).

Godziny udzielania świadczeń:

    Poniedziałek, środa, czwartek:15:00-19:00

    Wtorek i piątek: 8:00-19:00

    Sobota: 8:00-14:00.

20-10-2020
Testy w Toruniu

W Toruniu działają dwa punkty pobrań, w których można wykonać test na obecność koronawirusa. Warto wiedzieć, że aby badanie było wiarygodne, pacjent musi się do niego odpowiednio przygotować.

Każdy, kto zgłosi się na test, musi się wcześniej odpowiednio przygotować do badania. Minimum 2 godz. przed badaniem nie wolno:

    jeść,

    pić,

    żuć gumy,

    płukać jamy ustnej i nosa,

    myć zębów,

    przyjmować leków,

    palić papierosów.

Na badanie należy zabrać dokument ze zdjęciem i numerem pesel.

W Toruniu działają dwa punkty pobrań:

    Alab Laboratoria Sp z o.o. - ul. Grudziadzka 51B

Kontakt z placówką: tel. 665 787 368

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 14:00-16:00

sobota: 10:00-12:00

niedziela: 08:00-10:00

    Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Toruniu

ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1

Kontakt z placówką: tel. 697-667-669 w godz. 10:00-12:00

Godziny przyjęć:

poniedziałek-niedziela: 10:00-12:00

Aby wykonać test bezpłatnie, trzeba najpierw otrzymać skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. W tym celu należy umówić się na teleporadę. Skierowanie na badanie otrzymają osoby, u których wystąpiły następujące objawy:

    temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza,

    kaszel,

    duszność,

    utrata węchu lub smaku.

Osoby bez skierowania mogą dokonać badania odpłatnie.

20-10-2020
Którym mostem?

Wyniki analizy przeprowadzonej przez Yanosik i Be-Mobile potwierdzają słuszność zaleceń Miejskiego Zarządu Dróg, który w związku z remontem mostu zaleca objazd mostem gen. Elżbiety Zawackiej.

Prace na moście Piłsudskiego trwają od połowy kwietnia 2020. Ich rozpoczęcie zbiegło się z początkami pandemii koronawirusa, która sprawiła, że ruch w mieście zmniejszył się znacząco - prowadzone działania nie były więc tak mocno odczuwalne przez kierowców. Sytuacja uległa jednak zmianie na początku września, kiedy to uczniowie wrócili do szkół. W związku z tworzącymi się w tym miejscu korkami, MZD zaleca objazd mostem gen. Elżbiety Zawackiej. Jak się okazuje słusznie. Potwierdzają to specjaliści z Yanosika i Be-Mobile

Ruch w okolicy obu tych mostów wzięli pod lupę specjaliści z firmy Yanosik oraz belgijskiego Be-Mobile. Dysponują oni platformą Flow Check, która umożliwia przeanalizowanie płynności przejazdu w konkretnych punktach miasta.

- Miesięcznie przetwarzamy ok. 50 mld próbek GPS, które pozwalają nam na weryfikację ruchu na danych odcinkach. Dzięki temu możemy podpowiedzieć kierowcom którędy jechać, aby dotrzeć na miejsce szybciej - tłumaczy Jakub Wesołowski z firmy Yanosik.

Aby zweryfikować, jak kształtuje się ruch w okolicy mostu Piłsudskiego oraz mostu gen. Zawackiej, specjaliści z Yanosika i Be-Mobile wyznaczyli dwa punkty - końcowy i początkowy, i połączyli je dwoma różnymi wariantami drogi. W obu przypadkach trasa zaczynała się przy stacji PKP Toruń Wschodni, a kończyła przy dworcu Toruń Główny.

- Chcieliśmy sprawdzić, która trasa pozwoli na szybszy przejazd pomiędzy Toruniem Wschodnim a Toruniem Głównym. Pierwszy wariant drogi prowadził przez ul. Jana III Sobieskiego, Wały Generała Sikorskiego i most Piłsudskiego. Drugi natomiast przez ul. Żółkiewskiego, most gen. Zawackiej, Trasę Wschodnią i ul. Łódzką - wyjaśnia Jacek Saczuk z Be-Mobile.

Z uwagi na fakt, iż MZD w swoich zaleceniach wspomina głównie o porannym szczycie komunikacyjnym, specjaliści z Yanosika i Be-Mobile zdecydowali się na przeprowadzenie analizy między godz. 6:00 a 9:00 w dniach roboczych między 28 września a 9 października 2020. Wyniki badania prezentują się następująco:

- Na wykresie widać doskonale, że prędkość przejazdu na wspomnianych trasach zależy od godziny wyjazdu z punktu początkowego, czyli stacji PKP Toruń Wschodni. Przed godz. 7:30 szybciej dotrzemy do dworca głównego, jeśli zdecydujemy się na przejazd mostem Piłsudskiego. Natomiast po 7:30 lepiej obrać trasę wiodącą przez most gen. Zawackiej - zauważa Wesołowski.

Wyniki analizy przeprowadzonej przez Yanosik i Be-Mobile potwierdzają więc słuszność zaleceń Miejskiego Zarządu Dróg. Ruch na moście Piłsudskiego rzeczywiście staje się mniej płynny w godzinach, w których rodzice zawożą dzieci do szkół, czyli ok. pół godziny przed 8:00. Wówczas faktycznie przejazd mostem gen. Zawackiej pozwoli na szybsze dotarcie do celu.

- Tego typu analizy to wartościowe informacje dla kierowców, jednak nie tylko dla nich. Dane dotyczące płynności przejazdu w konkretnych punktach miasta są także cenne dla władz oraz operatorów dróg. Pozwalają bowiem zarówno na monitorowanie ruchu, jak i usprawnianie go. To może natomiast prowadzić do tworzenia tzw. Smart City, czyli miast wykorzystujących nowoczesne technologie do zwiększenia wydajności infrastruktury miejskiej - podsumowuje Jacek Saczuk z Be-Mobile.

20-10-2020
Linie 32 i 40

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w dopuszczalnej liczbie pasażerów podróżujących środkami transportu publicznego do obsługi linii nr 32 skierowane zostaną autobusy „standardowe” o długości 12 metrów. Tym samym wprowadzone zostaną korekty w rozkładzie jazdy i zmieniona zostanie trasa przejazdu tej linii.

Na odcinku pomiędzy Szpitalem Bielany, a ul. Polną (w obu kierunkach) autobusy nadal kursować będą ul. Żwirki i Wigury oraz Szosą Chełmińską z pominięciem przystanków „Jesienna”.

Trasa zostanie wydłużona ul. Szosa Chełmińska do pętli „Wrzosy I” z pominięciem wjazdu w ul.: Lisią, Wrzosową i św. Antoniego.

Na trasie linii nr 40 zostanie wprowadzony kurs dublujący na najbardziej obciążonym odcinku, tj. od przystanku "Przybyłów" do przystanku "Szpital Bielany". Z przystanku "Przybyłów" autobus odjeżdżać będzie o godz. 6:19, a do przystanku "Szpital Bielany" przyjedzie o godz. 6:40.

20-10-2020
Sklepowa kradzież

Toruńscy strażnicy miejscy ujęli sprawcę kradzieży sklepowej. Do zdarzenia doszło 19 października 2020 roku.

Około godziny 12.30 strażnicy, patrolujący ulicę Kraszewskiego, zauważyli wybiegającego ze sklepu mężczyznę z wózkiem sklepowym. Za mężczyzną wybiegła ekspedientka. Z uwagi na podejrzenie, że uciekinierem jest złodziej, mundurowi ruszyli za nim w pogoń. Po około 300 metrach udało się zatrzymać podejrzanego. Mężczyzna był agresywny dlatego strażnicy musieli użyć środków przymusu bezpośredniego. Kradzionym towarem okazał się głównie alkohol i słodycze, wartości blisko 300 złotych. Ujęty 25-latek został przekazany Policji.

20-10-2020
Artus w czerwonej

Centrum Kultury Dwór Artusa uspokaja i zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by wszystkie zaplanowane na najbliższy czas wydarzenia odbyły się zgodnie z planem i w niezwykle bezpiecznych warunkach sanitarnych. O jakichkolwiek zmianach będzie na bieżąco informować - na stronie artus.torun.pl, w mediach społecznościowych oraz w bezpośrednim mailingu.

Drzwi CK są nadal szeroko otwarte, a Dwór Artusa zapewnia bezpieczeństwo i komfort:

✅ Regularnie dezynfekuje powierzchnie i klimatyzację

✅ Punkty dezynfekcyjne są dostępne na wszystkich Artusowych piętrach

✅ Zmniejszono widownię do 25% dostępnych miejsc

✅ Zwiększono przestrzenie między fotelami na widowni

✅ W budynku obowiązują maseczki i przyłbice

Najbliższy dzień w Artusie:

- 21.10. | śr. | 16:00 | Kreatywne warsztaty w świetlicy z roślinami w roli głównej | wstęp wolny | filia Dworu Artusa - Dom Muz Rudak, ul. Okólna 169 | Więcej info - https://bit.ly/34dOdGy

20-10-2020
CSW w czerwonej

Wprowadzenie czerwonej strefy w Toruniu zmieniło nieco zasady funkcjonowania Centrum Sztuki Współczesnej. Większość wydarzeń zaplanowanych na ten tydzień odbędzie się w trybie online, musiano jednak odwołać spacery tematyczne.

/ Wykłady w Czytelni: Fotografia w kolekcjach sztuki

21.10. (środa), godz. 18.00

Pierwszy z cyklu wykładów towarzyszących wystawie Helmuta Newtona.

Fotografia jako nowe medium dość niedawno znalazła swoje miejsce w muzeach. Często towarzyszyła zbiorom jako dokumentacja czy zbiory ikonograficzne, nie mając w wielu przypadkach swojej autonomiczności. Podczas pierwszego wykładu opowieść, jak kształtowały i kształtują się zbiory fotografii w kolekcjach muzealnych oraz jakie jest ich znaczenie kolekcjonerskie i naukowe.

Wykładowi towarzyszyła będzie prezentacja wybranych dzieł fotograficznych z kolekcji CSW.

Prowadzenie: Mateusz Kozieradzki

Gdzie: Facebook Centrum Literatury CSW

https://csw.torun.pl/csw/wyklady-w-czytelni-fotografia-w-kolekcjach-sztuki-33508/

/ Orient Express: Sztuka (prze)trwania

22.10. (czwartek), godz. 17.00 (online)

Spotkanie poświęcone Syrii jako obszarowi wojny zastępczej (proxy war) i związanemu z tym kryzysowi humanitarnemu, którym od 2011 roku dotknięci są mieszkańcy Syrii.

Prowadzenie: prof. Bassam Aouil

Gdzie: Facebook Centrum Literatury CSW

https://csw.torun.pl/csw/orient-express-sztuka-przetrwania-online-33511/

CSW przypomina również o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa!

https://csw.torun.pl/csw/bezpieczenstwo-w-csw-33449/

42670711
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2020 TV Toruń